Občianske združenie Ružbašský prameň

Bežkársky TROJKRÁĽOVÝ pochod „popod LYNG“

Sviatok Troch kráľov sme oslávili prvým tohtoročným bežkárskym pochodom. Stretli sme sa pri družstve vo Vyšných Ružbachoch. Celkovo sa akcie zúčastnilo 21 nadšencov bežeckého lyžovania a dvaja psi . Počasie nám prialo, bolo krásne slnečno, len trošku veterno. Naše bežky...

Carolina Zámoyská- vojvodkyňa DE CASTRO

Tu si môžete prečítať preklad článku, ktorý vyšiel vo vydaní časopisu Histoire- Point de vue vo Francúzsku. Napísala ho najmladšia vnučka Caroliny Zamojskej Anne de Bourbon. Sami môžete posúdiť, že sa o dedinke Vyšné Ružbachy vďaka kráľovskej svadbe spred skoro 100...

IV. zasadnutie OZ 29.12.2014 – VIDEO

Dňa 29.12.2014 o 17:00 sa konalo IV. zasadnutie OZ vo Vyšných Ružbachoch program: 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 2. Schválenie PHSR obce Vyšné Ružbachy 3. Rozpočtové opatrenie Č. 4/2014 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyšné Ružbachy...