Zastrešenie pódia v našej obci na nádvorí grófa Zámoyského pri obecnom úrade

  • zastrešenie pódia - foto 2
  • zastrešenie pódia foto 1

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 6000 Eur a finančných prostriedkov z rozpočtu obce sme vybudovali dodatočné prestrešenie  – väznicovú sústavu krovu so sedlovou strechou v kombinácii s dvoma stojatými a dvoma ležatými naklonenými stolicami a stĺpmi ukotvenými do pätiek so strešnou krytinou ( asfaltový šindeľ ) vrátane plného debnenia z dosiek na pero – drážku.

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci október 2021 prostredníctvom nášho sociálneho podniku – Valínek. Cieľom zastrešenia je zabezpečiť nerušený chod hromadných obecných podujatí aj v nepriaznivom počasí. Hlavným účelom stavby je zabezpečenie ochrany pozvaných a kultúrnych hostí počas verejných vystúpení.

Spracoval: Ing. Jana Mindeková