Darujte nám 2% z Vašich daní

Informácie o poukázaní 2 % z dane

IČO:4238060
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Ružbašský Prameň o.z.
Adresa: Vyšné Ružbachy 169, 065 02 Vyšné Ružbachy

Ružbašský Prameň o.z. si Vás dovoľuje osloviť s požiadavkou o poukázanie 2 % z Vašich daní, ktoré budú použité na chod nášho občianskeho združenia. Vďaka poskytnutiu 2 % z Vašich daní, budeme môcť organizovať rôzne spoločenské akcie, tlač nášho časopisu Ružbašské žrodelko, taktiež nákup rôznych cien a občerstvenia pre deti, ktoré sa zúčastnia rôznych súťaži, ktoré organizujeme počas roka. V prípade, že sa rozhodnete pomôcť nášmu združeniu takýmto spôsobom, budeme Vám veľmi vďační.

AKO NA TO?

A). ZAMESTNANEC:
1.) Začiatkom roka požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov za predošlý rok a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.) Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre Ružbašský Prameň o.z. Vypíšte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla príslušného roku pošlite alebo doručte tlačivá daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

B.) SZČO, KONCESIA, INÁ ZÁROBKOVÁ ČINNOSŤ, PRÁVNICKA OSOBA (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo a pod.)
v daňovom priznaní prosíme uveďte názov, sídlo a IČO nášho občianskeho združenia Ružbašský Prameň, tak ako je uvedené na tlačive „Vyhlásenie“.
(Ružbašský Prameň o.z., Vyšné Ružbachy 169, 065 02 Vyšné Ružbachy, IČO:4238060)

UPOZORNENIE !
výška 2 % z dane z príjmov fyzických osôb musí byť minimálne 3,32 €
2 % z dane môže poukázať fyzická osoba len v prospech jednej organizácie.
Používajte len vzory tlačív (potvrdenie, vyhlásenie), ktoré boli vydané v Oznámení Ministerstva financií SR.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!

Kolektív OZ Ružbašský prameň.

Dokumenty na stiahnutie:

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC  používa Vyhlasenie_2015   a Potvrdenie_2015 (editovateľné DOC)
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (editovateľné PDF)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (editovateľné PDF)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word)
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA  daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)
  a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF)

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať  KONTAKT