PRÍRODNÁ LIEČIVÁ VODA Ružbašská

V    Kúpeľoch    Vyšné    Ružbachy    sa    spájajú  dva  prírodné  liečivé faktory:

Termálne    pramene    minerálnych    vôd    a    priaznivé    klimatické      podmienky. Liečebno – rehabilitačný   proces  sa  opiera  o  blahodarne  účinky   minerálnej  vody z termálneho  prameňa  Izabela,  ktorý je kvalifikovaný ako prírodná liečivá voda, stredne  mineralizovaná,  hydrogenuhličitanová,  vápenato – horečnatá, slabo  kyslá, vlažná, hypotonická, s celkovou  mineralizáciou  2318 mg.I¹,  s obsahom   plynu CO2 viac ako 1200 mg.I¹ s teplotou do 23 ºC.

Prírodná liečivá voda - pramene