Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

Kúpele Vyšné Ružbachy využívajú na liečbu unikátne spojenie terapeuticky účinnej podhorskej klímy a prírodných liečivých zdrojov, ktorými sú:

 • prameň Izabela – prírodná liečivá minerálna voda vápenatohorečnatá, hydrogénuhličitanovo-síranová s vyšším obsahom lítia a flóru, s celkovou  mineralizáciou  2318 mg.I¹,  s obsahom   plynu CO2 viac ako 1200 mg.I¹ s teplotou do 23 ºC,
 • prameň VR2 (Pri pošte Jozef) – prírodná liečivá minerálna voda vápenatohorečnatá, hydrogénuhličitanovo-síranová, s teplotou 16,5°C s celkovou   mineralizáciou

2 507 mg.I¹, s   obsahom plynu CO2 1 470 mg.I¹ s teplotou vody 19 ºC.

 

Využívaním týchto prírodných liečivých zdrojov sa dosahuje výrazne priaznivý účinok na fyziologickú ako aj na duševnú  rovnováhu a podstatné zlepšenie zdravotného stavu, má priaznivý účinok na srdcovocievny systém i  pohybový aparát a celkovo sedatívno- relaxačný efekt.

V Kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa zameriavame na liečbu :

 • Srdcovo-cievnych ochorení (Ischemická choroba srdca, Arteriálna hypertenzia, pooperačné stavy…) atď.
 • Choroby pohybového ústrojenstva so zameraním na diskopatie a radikulárne syndrómy atď.
 • Duševné poruchy (Depresie, Generalizovaná úzkostná porucha, zmiešaná úzkostná depresívna porucha, kompenzované schizofrénie) atď.
 • choroby metabolické
 • choroby tráviaceho ústrojenstva
 • ženské choroby
 • choroby obličiek a močových ciest
 • onkologické choroby
 • choroby z povolania

 

Významnou novinkou je  Kúpele Vyšné Ružbachy od júla 2014 rozširujú pôvodný indikačný zoznam o ochorenia POHYBOVÉHO APARÁTU so zameraním na SPINÁLNE, DISKOGÉNNE, RADIKULÁRNE PORUCHY.

Nový profil pracoviska vytvára skúsený rehabilitačný tím, ktorý prináša nové postupy založené na neurodynamických princípoch. Tieto princípy sú nedeliteľnou súčasťou preventívnej, predoperačnej a pooperačnej starostlivosti pacientov s radikulárnymi ochoreniami.

Zavádzaním nových postupov naše pracovisko má ambície stať sa akreditovaným školiacim centrom, usporadúva odborné podujatia v tejto problematike a poskytuje vysoko efektívnu diagnostiku liečbu na princípe Neuro mobilizačnej terapie. 18.-19.10.2014 sa konal Neurofyziatrický workshop s medzinárodnou účasťou. V tomto roku sa bude konať Neurofyziatrický workshop s medzinárodnou účasťou 07.- 08.11.2015 Grand Hoteli Strand****.

 

V rámci kúpeľnej a medicínskej starostlivosti o našich pacientov s ochoreniami chrbtice využívame:

 • prírodný liečivý zdroj – liečivú vodu uhličitú s preukázateľným priaznivým účinkom na pohybový a srdcovocievny systém;
 • priaznivé (mierne stimulujúce) klimatické podmienky (650 m.n.m.);
 • celé spektrum procedúr z odboru FBLR (masáže, vodoliečba, fyzikálna liečba elektroliečba…)
 • širokú škálu manuálnych (myofasciálnych, kĺbových a neurálnych) mobilizačných a manipulačných techník
 • individuálnu, skupinovú pohybovú liečbu a hydrokinezioterapiu rôzneho zamerania pod vedenímfyzioterapeutov;
 • psychologické intervencie na ovplyvnenie psychosomatickej zložky chronickej bolesti
 • psychoterapeutické procedúry  pod vedením psychológa – individuálne  (individuálny pohovor, biofeedback) a skupinové (relaxácia, muzikoterapia)
 • kondičnú a liečebnú hipoterapiu – využitie koňa na liečebné účely (priaznivé ovplyvnenie psychiky i pohybového aparátu)

 

Kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú na hranici dvoch národných parkov (Tatranský národný park a Pieninský národný park), prekrásna príroda horného Spiša, priaznivá klíma, čisté a tiché prostredie sú balzamom na telo i dušu. Využime tento významný potenciál práve pre rozvoj obce Vyšné Ružbachy.

 

MUDr. Bohuslav Kendra, primár kúpeľov

PhDr. Martina Konrádyová, vedúca obchodu a marketingu