Naši dôchodcovia

Jednota dôchodcov vo Vyšných Ružbachoch vznikla 11. augusta 2011 prvotne s 20 členmi. Dnes ich je už 50, a síce 35 žien a 15 mužov. “STARNÚŤ A PRITOM ZOSTAŤ MLADÝM JE NAJVÄČŠÍ POKLAD. ”  Myšlienka ako zostať mladým nám napovie s akým elánom sa stavajú k svojmu poslaniu. Hovorím poslaniu, pretože títo ľudia v zrelom veku urobili pre našu dedinku veľa. Už vo svojich začiatkoch sa postarali o úpravu cintorína vo Vyšných Ružbachoch. 320 tují orezali do výšky 1,5m. Je naozaj obdivuhodné, na čo sa starší občania našej obce podujali. Obdivuhodnejšie však je, že to zvládli sami. Okrem cintorína sa postarali o renováciu kaplnky pri Kráteri, opravu dlažby vo dvore kostola, maľovanie mostíkov pri Pramení lásky, zveľadenie okolia prameňov, chodníky, očistenie veľkej tabule pri Prameni lásky od machu, či vybielenie kaplnky pri Balenoterapii. V roku 2012 vybudovali Krížovú cestu na Úboči.

Naši dôchodcovia sa rozlúčili s fašiangami v roku 2014 v obci Hniezde, v historicko-náučnej expozícii Nestville park. Tu sa konala súťaž obcí Severného Spiša o najlepšiu fašiangovú šišku. Súťaže sa zúčastnili obce Forbasy, Hniezdne, Jarabina, Kamienka, Lacková, Lesnica, Litmanová, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy a mesto Podolínec. Súťažilo sa o najlepšiu chuť, najkrajšie ozdobenú šišku a o najkrajší tvar. Vyšné Ružbachy si odniesli cenu za najkrajšie ozdobenú šišku.

Dňa 17. júna 2014 sa zúčastnili v Plavnici na športových hrách, na ktorých boli tieto športové disciplíny: hod kriketovou loptičkou, hod loptou do basketbalového koša, kop do brány, hod valčekom na maketu unaveného muža, beh na 25 m, štafeta, hod granátom na cieľ a florbal. Získali  2 medaile a 4 diplomy. Pani Zlaťa Gabrieliová sa umiestnila na druhom mieste v štafetovom behu a p. Ján Gerčák sa umiestnil na 3. mieste v disciplíne hod loptou na basketbalový kôš. Dňa 24.júna 2014 zorganizovali naši dôchodcovia veľmi pekné podujatie „Jánske popoludnie“. Zúčastnilo sa na ňom 216 účastníkov z 13 obcí okresu Stará Ľubovňa. Podujatie bolo v Bielom dome v kúpeľoch. Kultúrny program trval 3 hodiny. Spolu s Obecným úradom opravili kaplnku pri cintoríne a teraz majú na pláne obnoviť žriedla (studničky) po chotári Vyšné Ružbachy.

Je vidieť, že naši dôchodcovia sú plní neuveriteľných nápadov. Každoročne dôchodcovia pripravujú program na Deň úcty k starším. Minulý rok v októbri 2013 pri tejto príležitosti navštívili Domov pre seniorov v Starej Ľubovni a rozjasnili tak tváre starým ľuďom.

Ďalej plánujú pomoc pri obsluhe na Huberta a zájazdy do NowegoTargu, Litmanovej a na Oravu.

Členom Jednoty dôchodcov Vyšné Ružbachy sa môže stať každý, stačí zaplatiť členské 5€ ročne (tu je zahrnuté 1€, ktoré putuje do Starej Ľubovne na Okresný výbor a zvyšné 4€ ostávajú do ich kasy). Keď sa však dôchodcovia vyberú na nejaký zájazd, náklady sa  rozpočítajú na všetkých členov rovným dielom. Členovia sa stretávajú trikrát do týždňa v malej miestnosti v novej telocvični.

„Je nás 50, no nie všetci sú z našej obce. Máme veľa přichodzoncich. My sme přichodzonce. Klubovňu sme si upravili svojpomocne. Bol tu sklad telocvičného náradia. Vymaľovali sme to, upratali a tu sa stretávame…“

Monika Dudzíková, predseda JDS

Presnejšie ide o utorky, štvrtky a nedele o 13.00. Ak by mal niekto záujem stať sa novým členom, kedykoľvek je vítaný. Čo sa týka spolupráce s obcou, dôchodcovia dostávajú každoročne dotáciu na svoje fungovanie.

Klobúk dolu pred ich dravosťou a pozitivizmom. Len tak ďalej.

(autor článku: Ivana Krutková)

Ani v druhom polroku 2014 sa v organizácii JDS Vyšné Ružbachy nezaháľalo. Nový šat dostala kaplnka pri cintoríne a kaplnka na Čvinkľu. Prechádzkou po našej krásnej prírode sme prišli ku studničke pod Frierľova, ktorá bola značne zanedbaná, a tak sme jej dali tiež nový šat. Urobili sme tu cestu, vyčistili sme ju od bahna, dali sme k nej tabuľu. A keď aj vy pôjdete na prechádzku, napite sa. Nech sa páči.

Prechádzali sme sa aj po našom krásnom okrese. Boli sme v Litmanovej na hore Zvir, kde sme načerpali nové sily a krásne myšlienky, na hrade Stará Ľubovňa, kde niektorí z nás ešte vôbec neboli a v Košickej ZOO a v  botanickej záhrade. Boli sme tiež na nákupoch v Poľskom Nowom Targu. Do budúcnosti chceme naďalej za pomoci obecného úradu zveľaďovať studničky. Touto cestou vyzývam nových dôchodcov, aby sa k nám pripojili a prispeli k dobrej veci svojimi nápadmi a radami. Ďakujeme.

Monika Dudzíková

Predsedníčka JDS

Predseda: Monika Dudzíková

Podpredseda: Anna Sčensná

Tajomníčka: Anna Martinková

Pokladníčka: Mária Cimbalová

Členovia výboru: Jozef Dudzík, Alojz Marfiak, Janka Hajnovičová, Marta Dubjelová

Revízna komisia: predseda- Magdaléna Gončárová, Anna Sčensná, Anna Gabrieliová

 


Fotogaléria: