Kategória: Ružbašský prameň, o.z.

Redakcia a redakčná rada „Ružbašské žrodelko“

Povinnosti hlavného redaktora Hlavný redaktor štvrťročníka Ružbašské žrodelko zodpovedá za koncepciu časopisu a obsah čísla. Hlavný redaktor riadi činnosť redakcie a redakčnej rady. Hlavný redaktor určuje program zasadnutia redakčnej rady podľa aktuálnych požiadaviek a návrhov členov redakčnej rady. Hlavný redaktor...

2% dane

Darujte nám 2% z Vašich daní

Informácie o poukázaní 2 % z dane IČO:4238060 Právna forma: Občianske združenie Názov: Ružbašský Prameň o.z. Adresa: Vyšné Ružbachy 169, 065 02 Vyšné Ružbachy Ružbašský Prameň o.z. si Vás dovoľuje osloviť s požiadavkou o poukázanie 2 % z Vašich daní, ktoré...