Občianske združenie Ružbašský prameň

Veľká noc 2015

VEĽKONOČNÝ PONDELOK Pre tento sviatok sú typické veľmi zachovalé ľudové tradície, no neviažu sa k nemu nijaké liturgické úkony. Je známy šibačkou, alebo oblievačkou, podľa regiónu Slovenska. Niekde sa dievčence viac vyšibú, inde je najdôležitejšie, aby boli čo najviac obliate studenou...

VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.3.2015 Vyšné Ružbachy

Dňa 17.3.2015 o 17:00 sa konalo VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vyšné Ružbachy z ktorého Vám prinášame záznam. PROGRAM: 1.    Otvorenie 2.    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa 3.    Riešenie platobného rozkazu navrhovateľa RACIOHOUSE, spol. s.r.o., Vyšné Ružbachy 18 4.  ...

Fašiangova šiška 2015

V spolupráci s obcami z okolia sa aj tento rok v obci Hniezdne konalo krásne podujatie Fašiangova šiška, tento rok to bol druhý ročník. Ide o súťaž obcí severného Spiša o najchutnejšiu, najzaujímavejšiu a najkrajšie ozdobenú fašiangovú šišku. Samozrejme medzi...