Poľovnícke združenie Jelenec

V  našej obci pôsobí organizácia PZ Jelenec (poľovnícke združenie Jelenec) od roku 1993 kedy vzniklo  oddelením sa od vtedajšieho združenia ktoré tvorili okrem našej obce Podolínec, Kamienka a Litmanová. Ustanovujúcou členskou schôdzou v roku 1993 boli z 24 členov do výboru zvolený, Alojz Grech – Predseda, Dezider Killár – Hospodár tieto funkcie vykonávajú dodnes, Jakub Hanečak(†) – Podpredseda, Jozef Krutka(†) – Tajomník, Ján Budzák – Člen výboru, v súčasnej dobe ďalšie funkcie vykonávajú Ing. Jozef Osvald – Podpredseda, Rudolf Bohinský – Predseda revíznej komisie,   Tento výbor riadi a usmerňuje celoročnú činnosť poľovníckeho združenia. Združenie má obmedzený počet členov ktorý sú prijímaný na základe hlasovania aktívnych členov. Momentálne má združenie 29 členov.

Poľovnícke združenie a jeho členovia vyvíjajú aktivity v súlade so zákonom o poľovníctve, v ktorom je poľovníctvo definované ako činnosť spojená okrem lovu najmä s ochranou, zveľaďovaním prírody, so starostlivosťou a vytváraním vhodných podmienok pre voľne žijúcu zver.

Členovia PZ chovajú poľovne upotrebiteľné psy, ktoré im pomáhajú pri výkone práva poľovníctva a minimalizujú im straty pri poľovačkách. Poľovníci každoročne v letnom období pripravujú krmivo na zimné prikrmovanie. Sú aktívni pri čistení revíru a brigádach organizovaných v spolupráci s Urbariátom. V spoločenskej oblasti spolupracujú s obecným úradom pri rôznych posedenia a akciách ako napríklad Poľovnícky ples, Dni Huberta. Zúčastňujú sa streleckých súťaží a sú členmi poľovnej stráže. Lov zveri je plánovaný a limitovaný na konkrétnych druhoch a počtoch zveri, ktoré sa nemôžu prekročiť.

Poľovný revír sa rozprestiera spolu na 2124 ha, z toho 1112 ha lesných pozemkov a 1012 ha poľnohospodárskych pozemkov a nachádza sa v katastroch obcí Vyšné Ružbachy, Nižné Ružbachy, Podolínec, Lacková, Kamienka.

V obhospodarovanom revíry sa nachádza vyše 20 krmelcov, 3 väčšie zásobovacie senníky niekoľko solísk a posedov ktoré sú rozdelené medzi členov PZ a každý z členov sa stará o svoje pridelené prikrmovacie miesto. Poľovnícke združenie vlastní poľovnícku chatu, na ktorej sa členovia schádzajú na svojich členských schôdzkach taktiež obhospodarujú oboru v ktorej chovajú diviačiu a mufloniu zver.

V poľovnom revíry je možné spozorovať diviačiu, jeleniu, srnčiu zver, niekedy sa k nám  zatúla medvedia, a vlčia zver, taktiež bol spozorovaný rys.