KRÁTER – od histórie po súčasnosť

Travertínové jazierko Kráter je unikátny prírodný útvar. Na Slovensku  neexistuje žiaden podobný zavodnený travertínový kráter s mimoriadne výrazne vyvinutým okrajovým valom, ktorý sa nachádza vo Vyšných Ružbachoch na juhovýchodnom úpätí Spišskej Magury. Ide o najznámejší a najväčší travertínový kráter na Slovensku.

Zo štyroch veľkých a niekoľkých malých travertínových kráterov vo Vyšných Ružbachoch je Kráter jediný zavodnený, po okraj naplnený minerálno-termálnou vodou. Ostatné sú suché. Vznikli prepadnutím travertínových kôp vyzrážaných okolo silne mineralizovaných prameňov bohatých na vápnik.

Minerálna voda, charakteru teplej zemitej kyselky (teplota až 24 °C), vyviera na zlome oddeľujúcom centrálnokarpatský paleogén od mezozoických komplexov. Tieto sú v spodnej časti tvorené karbonatickými súvrstviami stredného triasu (vápence a dolomity) a prekryté mladšími členmi, ako sú keuperské bridlice (vrchný trias), grestenské vrstvy (lias) a pod. Na prameňoch sa utvorili rozsiahle travertínové kopy.

Kráter má pomerne ustálený vodný režim, napája ho prameň s výdatnosťou necelých 8 l/s a cez trhliny na dne zároveň neustále uniká do vody oxid uhličitý. Jeho obsah je 900-1360 mg-1. Obsah rozpustených tuhých látok je okolo 2500 mg/1. Pôvodná prirodzená výdatnosť tohto pramenišťa bola 250 – 400 l/min Prameň vyviera v strede travertínovej kopy v hĺbke asi 4 metre. Voda, ktorá v ňom pramení, ale aj voda ostatných ôsmich v súčasnosti činných prameňov Vyšných Ružbách má zaujímavý pôvod. Ich zberná oblasť leží totiž až v Belianskych Tatrách, kde sa vo vrstvách tamojších vápencov a dolomitov mineralizuje. Potom postupuje ako krasová voda pod mocnými súvrstviami bridlíc a flyša Spišskej Magury smerom na východ a vystupuje pod tlakom na spomínanom zlome, v tzv. ružbašskom tektonickom okne. V roku 1958 bol vrt  prečistený a prehĺbený do hĺbky 9 metrov, čím sa dosiahol príliv až 8 l/s.

Vplyvom priaznivých podmienok sa časom vytvorilo nepravidelne kruhovité jazero kráterovitého typu, s priemerom až 20 metrov, hĺbkou dva až tri metre, s rozlohou 284 m2. Teplotou vody 23°C je najteplejším žriedlom z prírodných výronov v Ružbachoch. To spolu s pomerne silnou mineralizáciou (až 3,13 g/l vody) spôsobuje, že Kráter ani v zime nezamŕza a kúdolmi vodnej pary, ktorá nad vodou uprostred zasneženého okolia tak trochu pripomína Island, neodolateľne priťahuje otužilejších plavcov.

Jazierko Kráter je ako prírodný útvar od r. 1967 chránené zákonom. Leží v ochrannom pásme Pieninského národného parku. Ani to však nezabráni domácim ani turistom ponoriť sa občas do teplých vôd tohto unikátneho jazierka, plávať medzi vyzrážanými minerálmi a po chvíli cítiť na celom povrchu tela príjemné mravčenie.

Ostatné ružbašské travertínové krátery sú suché. Za pozornosť stojí Kaplnkový kráter, nazývaný podľa kaplnky Panny Márie Lurdskej, ktorá stojí na jeho okraji. Svojimi rozmermi 51 x 32 metrov a hĺbkou 4,5 metra je najväčším útvarom svojho druhu na Slovensku.

Zaujímavým prírodným fenoménom je taktiež tzv. Smrtná jama (Šmerdžonka), ktorá sa nachádza v kúpeľnom parku. Je to suchý bezvodný kráter, z ktorého uniká oxid uhličitý, môže vyvolať dusenie až stratu vedomia. Zlovestná jama, v ktorej našli smrť desiatky vtákov a drobných hlodavcov, sa zobúdza niekoľkokrát za rok, najmä na jar. Pravdou je, že obecná kronika zaznamenáva i niekoľko prípadov uhynutia domácich zvierat, ktoré sem spadli.

Zaujímavá raritka –  čistenie Krátera

Dňa 29.10.2015  Kúpele Vyšné Ružbachy vyčistili travertínové jazierko od nánosov bahna a opravili odtok. Vypusteniu predchádzala porucha výpustného ventilu na potrubí, ktoré odvádza termálnu minerálnu vodu z Krátera.  Voda sa odčerpávala takmer 20 hodín s ohľadom na životné prostredie a ryby, ktoré žijú v povodí potoka Ružbašanka.

Naposledy takto jazierko čistili v roku 2009. Pri čistení v minulosti našli  i zlaté šperky. Tentokrát toľko šťastia nemali. V bahne bolo len pár zanesených mincí…

 Spracovala: PhDr. Martina Konrádyová, vedúca obchodu a marketingu, Kúpele Vyšné Ružbachy