Doplnenie krojového vybavenia – nákup obuvi a lajbikov

  • DSC_0031
  • DSC_0036
  • DSC_0080
  • received_2040260279647409
  • received_3270351123263404
  • svk-bocna verzia-cmyk
  • PSK-plagát
  • PSK-plagat

Číslo žiadosti: DPO/23/567
Číslo spisu: 05748/2023/OPR
Žiadateľ: Ružbašský prameň, o.z. (42380600)
Akcia/projekt: Doplnenie krojového vybavenia – nákup obuvi a lajbikov
Dátum konania: 15.2.2023 – 15.11.2023
Miesto konania: Vyšné Ružbachy
Dotačná schéma: Výzva poslancov PSK
Rozpočtový program: 2.3 – KULTÚRA – bežné výdavky

Na základe Zmluvy č. 831/2023/OPR o poskytnutí dotácie a na základe Všeobecne záväzného
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja Ružbašský prameň, o.z. zrealizoval nákup obuvi na doplnenie
krojového vybavenia, podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci november 2023.

Hlavným cieľom projektu bolo materiálne zabezpečenie folklórnej speváckej skupiny Ružbašan na
autentické sprostredkovanie originálnych častí odevu, umeleckého zážitku a zdôraznenie krásy
krojov.

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sme doplnili krojové
vybavenie čižmami pre mužov a ženy, ktoré potrebujú členovia na prezentáciu ľudových tradícií.
Staré originálne kroje a ich doplnky sa nezachovali v dostatočnom množstve, preto bolo potrebné
doplniť a materiálne zabezpečiť chýbajúce časti odevu. Nepodarilo sa však doplniť kroje lajbikmi,
nakoľko výška dotácie pokryla len výdavky na výrobu čižiem.