Uvedenie do života knihy « Ružbašská kráľovská svadba »

Dňa 27. októbra 2019 sa vo Vyšných Ružbachoch uskutočnilo podujatie, v rámci ktorého sa uvádzala do života kniha od autorky – rodenej Vyšnoružbašanky, žijúcej 20 rokov vo francúzskom Lyone – Kataríny Chapuis Šutorovej.

Kniha opisuje kráľovskú svadbu grófky Karolíny Zamoyskej a Reniera de Bourbon, princa Dvoch Sicílií, ktorá sa uskutočnila 12. septembra 1923 vo Vyšných Ružbachoch.  K tomuto už zabudnutému príbehu sa autorka dostala v roku 2014, keď spoznala dcéru ružbašského kráľovského páru, pani Carmen. Pani Carmen jej dovolila nahliadnuť do rodinného archívu,     čo bolo základom pre vznik knihy. Po päťročnej práci mohla autorka  prezentovať svoju prácu v poslednú októbrovú nedeľu dvadsiatim štyrom členom rodiny Zamoyskej, ktorí pricestovali zo štyroch krajín (Taliansko, Belgicko, Anglicko a Poľsko), ako aj hosťom a návštevníkom.

Celé podujatie sa nieslo v štýle ružbašskej kráľovskej svadby. Krátko popoludní bola vyslúžená spomienková svätá omša, celebrovaná Mons. Andrejom Imrichom, emeritným biskupom Spišskej diecézy, za prítomnosti PaedDr. Milana Majerského PhD., predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Kostol bol zaplavený miestnymi obyvateľmi odetými                   v nádhernom goralskom kroji. Po svätej omši  vytvorili prítomní sprievod a za spevu skupiny Maradaš sa pobrali naprieč dedinkou do Bieleho domu, kde sa uskutočnila druhá časť programu.

Tú otvorili členovia folklórneho súboru Vrchovina pod vedením Mgr. Františky Marcinovej, ktorí predstavili akt začepčenia vyšnoružbašskej nevesty a v spolupráci s Vyšnoružbašanmi zatancovali typický redový tanec. V prítomnosti stovky krojovaných ľudí bolo veľmi dojímavé zaspomínať si na staré miestne tradície.

Po vystúpení nastala slávnostná chvíľa, kedy grófka Jolanta Mycielska, praneter ružbašskej nevesty a Peter Martinek, starosta obce Vyšné Ružbachy uviedli za potlesku prítomných knihu do života. Prvý výtlačok knihy bol venovaný obci Vyšné Ružbachy s prianím, « aby sa už na miestnu históriu nikdy nezabudlo » a druhý výtlačok bol venovaný Ľubovnianskej knižnici s prianím, « aby mal ku knihe prístup každý čitateľ ».  

Po uvedení knihy do života bola ešte slávnostne otvorená výstava dobových fotografií,  na ktorej mohli návštevníci vidieť najstaršie fotografie vyšnoružbašských svadobných párov oblečených v nádhernom miestnom kroji. Prítomní si mohli zároveň všimnúť vývoj svadobného rúcha nevesty, ktoré v priebehu 30 rokov viackrát pozmenilo svoju podobu. Zaujímavosťou výstavy bol aj fakt, že prvé svadobné páry sa dali v dedinke zvečniť až 15 rokov po ružbašskej kráľovskej svadbe.

Okrem starých fotografií boli vystavené aj akvarely ružbašských neviest od Viery Škrabalovej z roku 1961 z dielne Ústredia ľudovej umeleckej výroby.

Podujatia sa zúčastnilo okolo 400 osôb.

Mediálnym partnerom podujatia bolo RTVS Radio International Slovakia.

Partnermi podujatia boli obec Vyšné Ružbachy, Kúpele Vyšné Ružbachy,  Goralská farma Kycora.

O občerstvenie sa postarali mesto Stará Ľubovňa, GAS Família, s. r. o,  Salaš u Franka, Hotelová akadémia Stará Ľubovňa, Ružbašský dvor a Jednota dôchodcov Vyšné Ružbachy.

Médiá a tlač :

Plus7dní: 31. október 2019/číslo 44, str. 40-43

Podtatranské noviny :

http://www.podtatranske-noviny.sk/2019/11/na-svadbu-prisli-princezne-a-princovia-z-celej-europy/?fbclid=IwAR0MqcbOU5SqizerlCuFJxIDmJ_lzyzflesDsm55adfMlvdfaDTaQElYOeo

Ľubovnianské noviny:

 ĽN č. 35: http://lms.sk/vynimocna-kniha-ruzbasska-kralovska-svadba-finisuje/

 ĽN č. 42 : http://lms.sk/vyber-ostatneho-cisla-ln-137/

http://lms.sk/aktualne-kniha-kralovskej-ruzbasskej-svadbe/

Internet:

Radio:

https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/Aktualne-na-vychode/209313/ruzbazska-kralovska-svadba