Ružbašská folklórna spevácka skupina

  • IMG_9324
  • IMG_9868
  • IMG_9871
  • IMG_9886

       

          Len málo dedín sa môže pochváliť zbierkou a zachovávaním folklórneho dedičstva ako naša obec.  Vďaka ľuďom, ktorí si ctia tradície a nedovolia, aby upadli do zabudnutia, máme možnosť aj my ostatní, zažívať aspoň časť toho, čím žili naši predkovia. V súčasnosti je trendom preberať všetko zo zahraničia a zaznávať našu kultúru, umenie, o folklóre ani nehovoriac. Pre veľa ľudí je prežitkom a nemoderným žánrom hudby. Ale zahraničie nám ho naopak závidí a obdivuje.

        Pred pár mesiacmi  v našej obci vznikol malý spevácky súbor, ktorého cieľom bolo pripraviť a predviesť sa na folklórnom podujatí, Ružbašské trhy folklóru, ktoré sa už stalo tradíciou a koná sa v našej kúpeľnej dedinke  niekoľko rokov. Pásmom typických ružbašských piesní zaujalo nielen domáce publikum, ale  všimli si ho aj organizátori, ktorí dlhoročne pripravujú folklórne podujatia v Starej Ľubovni, a tak sa členovia tohto súboru zúčastnili na akciách ako Slávnosť poľsko – goralskej kultúry v Starej Ľubovni alebo Ľubovniansky jarmok. Za krátky čas svojho účinkovania získali uznanie a možnosť vystupovať s folklórnymi súbormi a spevákmi ľudových piesní s dlhoročnou tradíciou. Je to pre nich veľké povzbudenie a dodáva im elán pri šírení našej regionálnej kultúry, ale aj kultúry našich predkov. Veľkým prínosom v súbore sú mladí ľudia – školáci a týmto článkom chcem vysloviť veľkú vďaku za ich obetavosť a zodpovedný prístup, pretože ich rovesníci už vzťah k folklóru nemajú a táto mládež im je príkladom. My, starší, sme s folklórom vyrastali, bol súčasťou nášho života, ale dnešný mladý človek inklinuje k hudbe dosť vzdialenej od folklóru. Dúfam, že táto zanietenosť im vydrží čo najdlhšie, aby  dodávali energiu a boli posilou nášho vzniknutého súboru. Aktivity súboru pokračujú a vzniklo nové pásmo vianočných kolied a vinšov.

         Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujú a uznávajú hodnoty a bohatstvo zachované dodnes.

„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to čo oni odovzdali Vám, môžete Vy odovzdať druhým“

Spracovala: Mgr. Mariana Dudžíková