Komunálne voľby 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

sa uskutočnia 15.novembra 2014 od 7.00 do 20.00 hod.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac 9 kandidátov.

Zoznam kandidátov na post starostu obce Vyšné Ružbachy:

 1. Peter Čajkovský, 53r., mechanizátor,SDS
 2. Ján Dudjak, Mgr. , 39 r., odborný referent, SMER – SD
 3. Mária Fečíková, Ing., 50 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka

Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva vo Vyšných Ružbachoch:

 1. Radoslav Babjarčík, 35r., riaditeľ neziskovej organizácie, Strana moderného Slovenska
 2. Peter Budzák, Ing., 30r., administratívny pracovník, SIEŤ
 3. Mária Cimbalová, 59r., dôchodkyňa, SMER-SD
 4. Peter Čajkovský, 53r., mechanizátor,SDS
 5. Monika Dudziková, 69 r., dôchodkyňa, SMER-SD
 6. Ľudovít Fabis, 44 r., SZČO, nezávislý kandidát
 7. Mária Fečíková, Ing., 50 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
 8. Ladislav Gabrieli, 52 r., technický pracovník, SMER-SD
 9. Miroslav Gajecký, 46 r., živnostník, SMER-SD
 10. Ján Gončár, 37 r., živnostník, KDH
 11. Pavol Gončár, 35 r., živnostník, KDH
 12. Jozef Guľaši, 48 r., SZČO, SIEŤ
 13. Mária Hebanová, Mgr., 53 r., technická pracovníčka, KDH
 14. Martina Konradyová, PhDr., 46 r., manažérka, SIEŤ
 15. Stanislav Kovaľ, 46 r., elektromechanik, KDH
 16. Lenka Kozárová, Ing., 31 r., manažérka, KDH
 17. Vladimír Krupa, 51 r., konateľ s.r.o., SIEŤ
 18. Anna Krutková, 46 r., účtovníčka, KDH
 19. Peter Martinek, 58 r., elektromontér, KDH
 20. Marcela Martinková, Mgr., 29 r., účtovníčka, SIEŤ
 21. Slavomír Pajonk, PaedDr., 35 r., učiteľ, SIEŤ
 22. Helena Pizovková, Ing., 59 r., živnostníčka, KDH
 23. Anna Sčensná, Ing., 47 r., ekonómka, SMER-SD
 24. Pavol Sčensný, 34 r., hasič, SIEŤ
 25. Patrik Segiňák, 22 r., tesár, SDS
 26. Mária Sekulová, Mgr., 58 r., stredoškolská učiteľka, KDH
 27. Peter Šutor, 44 r., SZČO, nezávislý kandidát
 28. Milan Urbanec, 40 r., skladník, SIEŤ

Image17137