Skauting vo Vyšných Ružbachoch

[dropcap]S[/dropcap]kauting (z angl. scouting- scout prieskumník) je výchovné hnutie mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka.

 

Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov:
-aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody),
-fungovanie v malých tímoch (družinový systém),
-prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou),
-prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon),
-inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec),
-rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie),
-priateľská pomoc dospelého.
Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v rôznych praktických zručnostiach k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a podobne. V súčasnosti má vyše 36 miliónov členov vo všetkých krajinách sveta okrem 6 totalitných štátov. Skauting rozbehol britský generál Baden-Powell v roku 1907 svojím experimentálnym táborom na ostrove Brownsea na juhu Anglicka. Baden-Powellova kniha Scouting for boys (Skauting pre chlapcov) sa okamžite stala bestsellerom a patrí k najpredávanejším knihám 20. storočia. O pôvodne chlapčenské hnutie rýchlo prejavili záujem aj dievčatá, a tak sa stalo univerzálnym hnutím pre všetkých mladých ľudí, ktoré sa lavínovito šírilo do celého sveta a dodnes je skautská organizácia najväčšou mládežníckou organizáciou na svete.
Rozšíriť skauting vo Vyšných Ružbachoch sa preto ako prvý pokúsil skautský brat Andy Legutký. Vďaka nemu sa to všetko začalo. Zažili sme prvé družinovky, oddielovky, pokladovky a skvelé tábory, na ktoré nikdy nezabudneme.

„Bohužiaľ, s jeho odchodom skauting v Ružbachoch pomaličky zaspával, a tak sme sa rozhodli, že sa ho pokúsime znova prebudiť! Zohnať mladých ľudí bažiacich po sile prírody, priateľstva a čestnosti možno nie je také ľahké ako to vyzerá. No našťastie sa našlo pár skvelých ľudí, ktorých skauting pohltil. Aj vďaka nim sme vo fáze budovania (dúfam, že silného) oddielu. Postupne sa snažíme objasniť, čo vlastne skauting znamená a ako funguje. “

Radi by sme pripravili podmienky pre ďalších členov a ďalšie družinky, no na všetko je potrebný čas a pevná vôľa. Niekoľko členov z nášho oddielu zažilo tento rok tábor spoločne so skautmi a skautkami z Nižných Ružbách, Lackovej a Vrbova. Naša prvá veľká spoločná oddielová akcia sa konala 28. augusta a prišlo viac ak 15 detí. Účastníci dostali mapu a podľa nej mali plniť úlohy, učiť sa nové veci a lúštiť morzeovku. Na konci všetkých čakala sladká odmena a opekačka. Tradične s gitarami a skautskými pesničkami. Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomohli. Dúfam, že s Vašou pomocou zorganizujeme ešte veľa spoločných akcií.

V prípade, ak by ste sa chceli prihlásiť, alebo ak by ste chceli prihlásiť svoje dieťa na skauting, tak zavolajte na  0915325424

(autor článku Annamária Fečíková, annamaria.fecikova@gmail.com)