Rodina Zamoyských

Téma grófa Jána Zamoyskeho a jej výsosti princeznej Isabelly de Bourbon bola spracovaná veľakrát. Preto som sa zamerala na Janovu sestru Karolínu Zamoyskú. A to z dvoch dôvodov:

Prvý je ten, že 12. septembra uplynulo 91 rokov odvtedy, čo sa grófka vydala vo Vyšných Ružbachoch za španielskeho princa Reinera de Bourbon, následníka trónu dvoch Sicílií (je to spojené územie Neapolu a  Sicílie). A ten druhý je, že ich vnúčatá sú vo Francúzsku a v Európe stále v povedomí. Z ich troch vnúčat sú známe osobnosti.

Najstaršia vnučka princezná Beatrice de Bourbon, narodená 13. júna 1950, sa vydala za Karola Napoleona Bonaparteho, ktorý nie je nik iný ako priamy potomok najmladšieho brata francúzskeho generála Napoleona Bonaparteho, ktorého sa bála v 19. storočí celá Európa. Jeho cisársky brat ho vymenoval v roku 1807 za kráľa Westphalie a vyčlenil mu tretinu územia aktuálneho Nemecka. Vnuk princ Karol de Bourbon gróf de Castro narodený 24. februára 1963, ako jeho starý otec, je následník trónu dvoch Sicílií. No a posledná vnučka princezná Anna de Bourbon, narodená 24. apríla 1957, je známa francúzska spisovateľka. Práve tá sa pričiňuje o pravidelne publikovanie spomienok na svoju starú mamu – veľkomožnú pani.

Dnešný príspevok by som chcela zakončiť dátami o Karolíniných súrodencoch.

Ako je známe, ich rodičia gróf Andrej Zamoyski a princezná Carolina de Bourbon sa zosobášili 19. novembra 1885 z lásky. Čo bolo na tú dobu a na tie pomery  viac ako nevídané.

Mali spolu štyroch synov a štyri dcéry. Zaujímavosťou je, že sa im  na území Slovenska narodilo len jedno dieťa, a to druhorodený syn František – Jozef v Starej Ľubovni.

Ich deti boli:

Mária-Jozefa Zamoyská (23.mája 1887 – 17. februára1961)

František-Jozef Zamoysky (1888 – 1948)

Stanislav Zamoysky (1889 – 1913)

Mária-Isabella Zamoyska (1891-1957) – pochovaná vo Vyšných Ružbachoch.

Mária-Isabela mala iba jednu dcéru Teréziu, ale tá jej v roku 1946 ako 30-ročná zomrela.

Gašpar Zamoysky (1893 – 1893)

Mária-Tereza Zamoyska (1894-1953) – pochovaná vo Vyšných Ružbachoch.

Mária-Karolína Zamoyska (22. septembra 1896 – 9. mája 1968)

Ján Kanty Zamoysky (17. augusta 1900 – 28. septembra 1961)

Obidve sestry Zamoyské, ktoré ležia na miestnom cintoríne, ovdoveli len pár mesiacov po sebe, keď ich muži padli v ruskom zajatí.

 

Katarína Chapuis Šutorová