<> Tam na doľe na Ryncavje

Tam na doľe na Ryncavje
1. 
Tam na doľe na Ryncavje,
kompalo še džyfce f scavje,  
/:kompalo še džyfce f scavje
paslo pavy na otavje:/
2. 
Pan uradnik iset s poľa,
zajou pavy az do dvora,
/:a džyfce še naľynkalo,
zaras za ňym poľyčalo:/
3.
Davalo mu  tší  toľare,
jedyn vjeľki a dva male,
/:džyfce, džyfce, shovaj sobje, 
bo ja pšide džiš ku tobje:/
4. 
A kyd pšidžes ľeko stupaj, 
ostrogami ňyčyrkotaj,
/:ma moj ojčec ľeke spaňe, 
jak co klapne, zaras fstaňe:/
5.
A on pšiset gvizdajyncy, 
ostrogami čyrkajyncy,
/:kyd to stará  uslysala, 
na starego zavolala:/
6.
Stary, stary vstoň s poščeľe, 
ftoš tam je pši nasyj dceže,
/:pokeľ stary z loska skocou, 
pan uradnik oknym skocou :/
7. 
Zozstan mila zostan zdrova, 
ja parobek a ty vdova, 
/:ja parobek  pod  pjoreckym, 
a ty vdova s malym džeckym:/.