Medzinárodné sochárske sympózium

V roku 2015 sme si mohli pripomenúť 50. výročie nášho sochárskeho sympózia. Jeho začiatky formovali Rudolf Uher, Miloslav Chlupáč, Andrej Rudavský a Karl Prantl. Prvý oficiálny ročník sympózia sa konal práve v roku 1965. Priamo v areáli pretvárali umelci z rôznych krajín sveta v pote tváre svoje predstavy na skutočnosť. Každý z nich tu nechal niečo zo svojej duše. Ako nezaujatí pozorovatelia môžeme odhaľovať skryté tajomstvá myšlienok autorov a každou návštevou hľadať nový uhol pohľadu.

 

„Je krásne kriesiť tie chorály kamenných modiel, ktoré by tu mali stáť ako svedectvo tohto času i ako návrat do svetov praslovanských.“

Andrej Rudavský

 

„Dotknúť sa krajiny. Dotknúť sa človeka. Prizvať k rozhovoru tých čo tade prejdú.“

Rudolf Uher

Naše sochárske sympózium môžeme smelo nazvať územím pokoja ducha a rozletu mysle. Tento dar krásy, ktorý bol v roku 1997 vyhlásený MK SR za kultúrnu pamiatku, si musíme chrániť pre budúce generácie a prezentovať súčasnému svetu ako unikátnu a nadčasovú myšlienku spojenia umenia a prírody.

Spracovala: Mgr. Lucia Dudžiková

Viac o sochárskom sympóziu: SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM