Fašiangova šiška 2015

V spolupráci s obcami z okolia sa aj tento rok v obci Hniezdne konalo krásne podujatie Fašiangova šiška, tento rok to bol druhý ročník. Ide o súťaž obcí severného Spiša o najchutnejšiu, najzaujímavejšiu a najkrajšie ozdobenú fašiangovú šišku. Samozrejme medzi obcami nechýbala ani obec Vyšné Ružbachy. Pani Anna Martineková reprezentovala našu obec a vybojovala 3. miesto.. Ďakujeme p. Janovi Dudjakovi (starosta obce Vyšné Ružbachy) za súhlas so zverejnením fotografií. Gratulujeme výherkyni a ďakujeme za reprezentovanie našej obce.