Dobrovoľný hasičský zbor Vyšné Ružbachy

            To najdôležitejšie, prečo sa svätý Florián stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval za 40 spoločníkov – vojakov. Možno si mnohí z nás ani neuvedomujú, že hasiči, či už profesionálni, alebo členovia dobrovoľného hasičského zboru, nasadzujú svoje vlastné životy, aby ochránili náš domov. Nebolo tomu inak ani v minulosti. Naša obec bola vo svojej histórii  niekoľkokrát postihnutá požiarmi, keď napríklad v roku 1886 vyhorel nižný koniec obce. Alebo v rokoch 1891 a 1893 obec opäť postihli požiare a po zásahu blesku 1. mája 1900 zhoreli tri domy na  „Dvoržisku“. Ďalší požiar, pohltil v roku 1923 pánske stodoly. Požiar, ktorý ešte doteraz prežíva v pamätiach najstarších obyvateľov obce, zlikvidoval do základov reštauráciu z čias Lubomiskovcov, ktorá stála na brehu „Studne“- Krátera. Z pomsty založený požiar na Vianoce roku 1938 pohltil domy a hospodárske budovy roľníkov. Pamätníci spomínajú, že bola taká tuha zima, že voda pri hasení mrzla. Najväčšie dva požiare v minulom storočí sa odohrali v jedinom roku – 1948. V jednu augustovú noc zhorelo päť domov na nižnom konci a 1. septembra zhorela celá strana vyšného konca od cesty smerom na Lackovú až po koniec dediny. V nedávnej minulosti nebol v našej obci zaznamenaný žiadny veľký požiar. Iste si však spomínate na rozsiahly požiar nad obcou Ihľany, kde zasahovalo takmer 200 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Naši dobrovoľní hasiči tam však nemohli zasahovať, vtedy ešte nedisponovali potrebnou technikou.

Teraz je tomu však celkom inak. Poďme nazrieť do takmer 100 ročnej histórie nášho dobrovoľného hasičského zboru. Presný dátum vzniku nášho DHZ nie je presne určený, všetko to však začalo na konci 19. storočia. V tomto období Vyšné a Nižné Ružbachy vytvorili pobočky dobrovoľného hasičského spolku v Podolínci, kam chodili na pravidelné hasičské cvičenia. Prvým známym veliteľom bol do roku 1918 pán Ondrej Dlugoš. Ďalšia písomná zmienka pochádzajúca z roku 1919 uvádza,  že zbor s 30-timi členmi od tohto roku viedol pán Ján Leščinský. Hasiči disponovali štvorkolesovou ručnou striekačkou ťahanou koňmi a skladišťom nachádzajúcim sa pri kostole. Okrem hasičov boli v obci určení sedliaci s koňmi, ktorí boli v pohotovosti. Vývoj išiel pomaly dopredu. Hasičské družstvo bolo postupne vybavené motorovými striekačkami, cisternou a vozidlami. V 50. rokoch minulého storočia bol zvolený veliteľ Alojz Marfiak. Počas jeho dlhoročného pôsobenia mal DHZ i s dorastom okolo 80 členov. Každý rok bolo 5 až 8 družstiev pripravených na rôzne požiarnické súťaže. Družstvá pod jeho vedením dosiahli najmä v 60. – 80. rokoch mnohé úspechy, boli to umiestnenia v požiarnických súťažiach mužov, dorastu a taktiež súťažili aj plameňáci. „Dorastenci obsadili 13. miesto na celoštátnej súťaži v Brne v roku 1955. Keď sme sa vrátili zo súťaže,  kritizoval som vedenie, tak nám dali  nové hadice. Povedali mi, keď tak chceš, ty budeš veliteľ a už som sa stal veliteľom“, spomína Alojz na svoje mladé časy. V tej dobe bol najmladším veliteľom v celom okolí.  V roku 1975 zvíťazilo družstvo dorasteniek v Senici nad Myjavou taktiež na celoslovenskej súťaži. V roku 1984 bola založená súťaž o „Putovnú sekerku“, ktorú mohol získať len najlepší dobrovoľný hasičský zbor. Prvé štyri roky ju vyhrávali práve družstvá z Vyšných Ružbách. V roku 1988 bola svojpomocne postavená požiarna zbrojnica. Taktiež za velenia Alojza Marfiaka. Neskôr sa veliteľstva ujal Milan Kovaľ. Od roku 2012 sa stal predsedom dobrovoľných hasičov Jozef Holuj, ktorý je aj profesionálnym hasičom v Starej Ľubovni. Post veliteľa zastupuje Pavol Gončár a strojníkom sa stal Ján Gončár. Vďaka úspešnej žiadosti na Ministerstve vnútra SR (v rámci projektu Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek) sa podarilo vynoviť hasičské auto. Vynovené hasičské auto bolo odovzdané do rúk p. Pavla Gončára dňa 21. 02. 2016 pri miestnom obecnom úrade. Na slávnostnom odovzdávaní hasičskej techniky sa zúčastnili bývalí a aj súčasní velitelia DHZ, predsedovia DHZ, členovia DHZ, ale aj významní politici, či minister vnútra SR, p. Róbert Kaliňák. Vďaka podpore obecného úradu je momentálne v obnove prenosná motorová striekačka PS 12, aby mohla slúžiť na športové účely. „V najbližšej dobe máme v pláne poskladať družstvo dorastencov, ktoré by malo od septembra tohto roku súťažiť vo svojej prvej hasičskej súťaži,“ informuje p. Holuj.  Držíme im palce, aby im toto zanietenie a trpezlivosť vydržali čo najdlhšie.

 

 

Zdroj: Ľubovnianske múzeum

Kronika obce Vyšné Ružbachy

Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy, Eva Potočná

http://www.minv.sk/

Rozhovory s Alojzom Marfiakom, Jozef Holuj