DHZ aktivity v roku 2017

Po výročnej členskej schôdzi, kde členovia zhodnotili  minulý rok 2016, začal nový výcvikový rok 2017. Na začiatku jari je najväčším pokušením občanov vypaľovanie suchej trávy. Ani nám sa to nevyhlo, a tak sme už v marci zasahovali pri požiari trávy v lokalite Horbek. V ďalšom období nás čakali plánované slávnostné akcie. Jednou takouto akciou bolo každoročné stráženie Božieho hrobu počas Veľkonočných sviatkov . O obnovenie tejto chvályhodnej akcie sa po roku 1989 zaslúžil náš zaslúžilý člen Stanislav Gončár, ktorý na schôdzach spomínal so starými členmi na staré časy, keď ako mladí členovia zboru držali stráž Božieho hrobu. On bol aj dlhodobo záštitou a hlavným organizátorom tejto akcie. Tieto tzv. stojky si poctivo odstoja skoro všetci členovia, ktorým to zdravie a fyzická kondícia dovolí a v neposlednom rade aj vďaka tomu, že je obdobie sviatkov a väčšina našich členov je z prác na turnusoch doma pri svojich rodinách. Ale aj napriek tomu, že je obdobie sviatkov,  sa zúčastnia tejto akcie a  poctivo si odstoja svoju čestnú stojku.

Nezabudli sme ani na nášho patróna sv. Floriána, a tak sme sa v tento sviatočný deň zúčastnili svätej omše za našich členov. Svojou účasťou sme chceli pripomenúť a vyzdvihnúť túto pre nás slávnostnú chvíľu, a tak sme na svätú omšu nastúpili v slávnostných rovnošatách so zástavou našej DHZ.              Zástavu nám vyšila v roku 2003 p. Ľudmila Urbancová. Touto cestou sa chcem poďakovať vdp. farárovi za odslúženie tejto svätej omše a p. Grechovi (firma Comcas, s. r. o.), ktorý pripravil a sponzoroval malé posedenie po svätej omši, na ktoré boli pozvaní aj pán farár, pán starosta a v neposlednom rade všetci zúčastnení členovia. Som rád, že na sv. omšu prišli aj naši starší členovia – dôchodcovia a spoločne sme si posedeli a zaspomínali.

Posledný aprílový deň už pravidelne patril stavaniu mája, ktorý členovia postavili pri budove obecného úradu.

Naša činnosť, to nie sú len slávnostné chvíle. Poslednú májovú sobotu bolo organizované taktické cvičenie /požiar lesného porastu pri LD Travertín/. Bol vyhlásený výjazd hasičského družstva s technikou a následným zásahom a uhasením požiaru. Cvičenia a výjazdu sa zúčastnilo 10 členov. Po ukončení zásahu boli členovia poučení a zaškolení za používania dýchacích prístrojov, ktoré nám zabezpečil Obecný úrad vo Vyšných Ružbachoch. Po skončení brigády bol podávaný guľáš, ktorý sponzorsky poskytli Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. a občerstvenie poskytol Obecný úrad vo Vyšných Ružbachoch. Na túto akciu členovia pozvali svojich rodinných príslušníkov. 

Ďalšie cvičenie bolo organizované okresným úradom odboru civilnej ochrany. Konalo sa v našej obci a zúčastnené boli všetky zložky IZS. Naša jednotka sa  tohto cvičenia, na ktorom bola simulovaná veterná smršť a následné vyhľadanie nezvestných osôb, zúčastnila v počte 4 členovia aj  s technikou.

V závere sa chcem poďakovať všetkým aktívnym členom za ich činnosť a dúfam, že sa budeme stretávať iba pri takýchto príjemných udalostiach a nie pri ostrých zásahoch.