ADVENT

A opäť je to tu. Zima. Biela perina. Jeden obrovský vankúš v nebesiach. Cestuje z neho to najbelšie a najjemnejšie páperie. Vyzlečené stromy len s bielou prikrývkou. Trblietavé šaty Zeme…

Prilieta k nám nádherné predvianočné obdobie prepletané ľudovými zvykmi, tradíciami. Máme možnosť zabrzdiť v čase a využiť pokojnú atmosféru. Sadnúť si do kresla s čajíkom, zavrieť oči a  myšlienkami sa vrátiť do minulosti. Prejsť niekoľko míľ späť a navštíviť domácnosti, v ktorých sa zachovávali tieto tradície:

Svätá Lucia (13. december) – Stridží deň, aj takto sa nazýval sviatok Lucie… Ľúbostné čary si tiež našli svoje miesto. Dievčatá zrelé na vydaj v tento deň napísali na dvanásť papierikov mená možných budúcich ženíchov. Potom ich poskladali a zalepili. Každý deň až do štedrej večere jeden papierik hodili do ohňa alebo roztrhali na kúsky. Na Štedrý deň po večeri rozlepili posledný papierik a tak sa dozvedeli meno pravého ženícha.

Štedrý deň (24.december) Jablko: Z košíka ovocia sa vybralo jedno jabĺčko. Vždy po večeri sa rozkrojilo priečne na polovicu. Ak boli jadierka v tvare hviezdy, znamenalo to pre rodinu šťastie, zdravie a lásku, no ak boli jadierka v tvare kríža, rodinu podľa tradície čakala choroba, alebo dokonca smrť. Jablko sa neskôr rozkrojilo na kúsky podľa toho, koľko členov rodiny sedelo pri stole. Symbolizovalo to celistvosť rodiny.

Tanier a príbor naviac: Jeden zo zvykov, ktorý dodržiava veľmi veľa ľudí. Podľa starej zvyklosti by sa mal totiž jeden tanier prestrieť aj pre náhodného hosťa. Je to symbol milosrdenstva a súdržnosti. Avšak niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so zosnulými členmi rodiny.

Mince: Vsunuli sa pod obrus na štedrovečernom stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka rozmnožili a aby pribúdali.

Oplátky s medom: Keďže Vianoce patria medzi kresťanské sviatky, oplátky stvárňujú vzťah kresťanov k svätému prijímaniu. Oplátka charakterizuje telo Ježiša Krista. Na Štedrý večer sa jedáva s medom alebo aj s cesnakom. Krížik s medom na čele od najctenejšieho alebo najstaršieho člena rodiny patrí k začiatkom štedrej večere. Med má upevňovať lásku a dobré vzťahy v rodine.

Koniec obdobia Vianoc sa pre kresťanov končí na Troch kráľov (6. január), kde si pripomíname sviatok Zjavenia Pána.

Na záver ešte pridávam myšlienku, aby sme v tieto sviatky mysleli predovšetkým na svojich blízkych…

,,Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“(Matka Tereza)

Autor: Andrea Bajnóczyová