Vianočná zbierka pre Žakovce

Tak ako každý rok si počas adventu pripomíname, že sú ľudia v núdzi, ktorí potrebujú pomoc. V Inštitúte Krista Veľkňaza v obci Žakovce niesú umiestnení len bezdomovci. Tento inštitút pomáha chorým, postihnutým, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Panuje tu tvrdý režim, ktorí musí každý dodržiavať. Na poli sa pestujú obilniny, v maštaliach nájdete svine, kravy, sliepky, kone, dokonca aj pštrosa. Každý môže tento inštitút navštíviť. Do zbierky sa zapojili potraviny „pod Lažňou“, „Večierka“ a naši aktívni dôchodcovia. Vyzbieralo sa veľa cestovín, múky, olejov, zaváranín, cukru, soli a iných potrebných potravín. Jednoda dôchodcov Slovenska počas svojej akcie „Zóna bez peňazí“ vyzbierala vrecia s oblečením. Všetky vyzbierané potraviny a veci putovali po zbierke do Žakoviec, zaplnili sme ich auto. Vďaka veľkému záujmu sa zbierka predĺžila o jeden týždeň. Druhú „várku“ zaviezol do Žakoviec p. Zajac z potravín „Večierka“, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Za milodary v mene Inštitúty Krista Veľkňaza ďakujeme.

Tu je ukážka malej časti zbierky

Fotogr.0134