Ružbašské vianočné trhy 2017

Úžasná vianočná atmosféra, vôňa punču, koláčov, pravých vianočných oblátok.. Čo viac dodať? Vrelá vďaka všetkým, ktorí prišli na túto krásnu akciu a pevne veríme, že sa nám podarí zorganizovať ďalší, už 4. ročník….

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí „priložili“ ruku k dielu, či už poslancom ObZ, p. starostovi, všetkým učiteľkám a riaditeľkám ZŠ s MŠ, ktoré trávili čas s deťmi a nacvičili krásny program, samotným deťom za pekné vystúpenia, p. kantorke Danke Grechovej a jej spevokolu, Andrejke Bajnoczyjovej za profesionálne od moderovanie, Patrikovi Grechovi za pravý Vianočný punč, všetkým stánkárom, ktorí vydržali predávať v takej zime a v neposlednom rade ďakujeme FS Vrchavina za úžasnú atmosféru, ktorú vytvorili svojím vystúpením a všetkým. Ešte raz veľké Ď A K U J E M E !!!

ŠŤASTNÉ A VESELÉ!!!