Odpustová slávnosť vo Vyšných Ružbachoch

Kostol Obetovania Pána (starší názov kostola Očisťovania Panny Márie)

Foto: Karolína Dudžiková

Dominantou obce Vyšné Ružbachy je nepochybne Rímskokatolícky farský kostol Obetovania Pána, ktorý sa nachádza v strede obce. Odpustová slávnosť sa slávila dnes, teda každý 2. februára 2020. V tento sviatok sa oslavuje prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení. V tento deň sa v chráme posväcovali sviečky, ktoré sa nazývajú hromničky. Svätú omšu celebroval vdp. Dušan Galica, ktorý spravoval našu farnosť v rokoch 2001-2006.

Všetkým veľmi pekne ďakujem za ochotu spolupodieľať sa na skrášlení tejto udalosti.