Kalendár významných historických udalosti v obci Vyšné Ružbachy pripadajúcich na prvý polrok 2020

  


 • Pred 300 rokmi v roku 1720

V kronike mesta Kežmarok spomína v nemčine vtedajší kronikár Juraj Buhus obec Ober Rauschenbach po slovensky Wisy Rusbahy, že dedinu známu svojimi liečivými prameňmi veľmi vyhľadávajú poprední poľskí a uhorskí šľachtici.

 • Obdobie okolo roku 1800 pred 220 rokmi

Podľa ústneho podania boli v obci postavené kaplnky Pod Úbočou, Na Horbku, a Na Lažňi.  /Presný údaj o postavení kaplniek sa nenašiel/.

 • V roku 1800 pred 220 rokmi

V kronikách sa spomínajú kúpele ako opustené a stratové.

 • V rokoch 1810 – 1830 pred 210 – 190 rokmi

Bolo zaznamenané prvé väčšie vysťahovalectvo z obce do Juhoslávie a do Rumunského Banátu. Nikto z vysťahovaných sa už do obce nevrátil. 

 • V období rokov 1825 – 1830 pred 195 – 190 rokmi

            Bola postavená kaplnka pri vstupe do obce v blízkosti cintorína. Zasvätená je sv. Izidorovi – patrónovi roľníkov.

 • Pred 190 rokmi v roku 1830

Šľachtic Eugen Emerich von Jóny, ktorý v roku 1825 obdržal obec i kúpele ako kráľovské veno,  dal postaviť pri pramení Sväteny I. kryté zrubové kúpalisko

 • Pred 150 rokmi v roku 1870

Hromadné vysťahovalectvo z obce najmä do Ameriky a do Kanady.

 • Pred 150 rokmi v roku 1870

Všetky deti v škole /vyše sto detí/ vyučuje jeden učiteľ. Vyučovalo sa po slovensky.

 • Pred 120 rokmi v roku 1900

Opätovné hromadné vysťahovalectvo z obce do Ameriky.

 • Pred 120 rokmi 1. mája v roku 1900

Požiar zapríčinený bleskom zničil v časti obce „Dvorisko“ tri rodinné usadlosti.

 • Pred 120 rokmi v roku 1900

Veľký požiar v obci. Úmyselného podpaľača od Zboska po odpykaní trestu ľudia zabili.

 • Pred 110 rokmi v roku 1910

V obci sa objavujú prvé ručné mláťacie stroje a zriaďujú sa gáple.

 • Pred 110 rokmi v roku 1910

V chotári obce vykonaný pokus o nález čierneho uhlia. Uhlie sa aj našlo, ale len v malom množstve.

 • Pred  100 rokmi v roku 1920

Zaniklo v obci Potravné družstvo ktoré bolo založené v roku 1898. Vytlačili ho židovskí obchodníci : Šľamko, Špíra, Kohn, Beksman a Izidor Friedman.

 • Pred 100 rokmi v roku 1920

Drevené šindle na streche i veži kostola vymenila plechová krytina. 

 • Pred 90 rokmi v roku 1930

Politickou obcou boli zakúpené a nainštalované vežové hodiny za 12 tis. Kč.  Hodiny dodal a inštaloval Rudolf Emeritrin – hodinár z Gelnice.

 • Pred 90 rokmi v roku 1930

Uskutočnilo sa prvé vymaľovanie vnútra kostola vrátane stropných a nástenných malieb.

 • Pred 80 rokmi v roku 1940

Podľa sčítania žilo v obci 809 ľudí. Z toho 765 Slovákov, 28 cigánov, 15 Nemcov a jeden Maďar. Podľa náboženstva 806 rim. katolíkov, 2 evanjelici a 1 kalvin.

 • Pred 70 rokmi v roku 1950

Zanikol v obci grófsky kameňolom Na Horbku /Modzeľe/. Kameňolom od grófa Zámoyskeho mal v prenájme Tomaš Kraus. Pracovalo v ňom 6 až 15 mužov. Zánikom kameňolomu zanikla aj jedná vápenná pec, ktorá tam bola.

 • Pred 60 rokmi v roku 1960

V priestoroch zaniknutého grófskeho kameňolomu bol zriadený letný autocamping.

 • Pred 60 rokmi v roku 1960

Pri stavbe nových rodinných domov v období 60 rokov 20 st. sa začína používať cement a betón. Dovtedy sa používala hlina.

 • Pred 60 rokmi v roku 1960

Obec spolu s kúpeľmi pričlenená do okresu Poprad až do roku 1968.

 • Pred 50 rokmi v roku 1970

Pri príležitosti sv. misii bol pri kostole po pravej strane  od vchodu postavený jednoduchý drevený kríž.

 • Pred 40 rokmi v roku 1980

Do užívania bola odovzdaná druhá 12 bytová jednotka na Dvorisku.

 • Pred 40 rokmi v roku 1980

Ukončila sa výstavba 500 m. dlhého lyžiarskeho vleku na svahoch Kukury.

 • Pred 40 rokmi v roku 1980

Pred budovou Travertín I. bol zachytený prameň Ščensný a upravený do úžitkovej fontány. Dielo  nášho rodáka akad. Sochára Štefana Kovaľa.

 • Pred 30 rokmi v roku 1990

Politickej iniciatívy v obci sa ujalo hnutie Verejnosti proti násiliu a Kresťansko demokratické hnutie. Z riadiacich pracovných pozícii boli odvolaní predstavitelia obce, družstva i kúpeľov.

 • Pred 30 rokmi v roku 1990

V obci sa uskutočnil kurz Nemeckého jazyka. Zúčastnilo sa ho 17 občanov. Kurz viedla Mgr. Mária Sekulová.

Spracoval : Peter Fabis, Fotky v prílohe z archívu Petra Fabisa