Občianske združenie Ružbašský prameň

„FASENGY A VJEĽKA NOC“

Ako kedysi vyzerali fašiangy a veľkonočné sviatky na dedine, si môžeme už len predstavovať práve v tejto dobe, často z rozprávania našich starých či prastarých mám. Aby som si aj ja viac obohatila svoje informácie, pýtala som sa na zvyky a tradície...

Dobrovoľný hasičský zbor Vyšné Ružbachy

            To najdôležitejšie, prečo sa svätý Florián stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval za 40 spoločníkov – vojakov. Možno si mnohí z nás ani neuvedomujú, že hasiči, či už profesionálni, alebo členovia dobrovoľného hasičského zboru, nasadzujú...

Redakcia a redakčná rada „Ružbašské žrodelko“

Povinnosti hlavného redaktora Hlavný redaktor štvrťročníka Ružbašské žrodelko zodpovedá za koncepciu časopisu a obsah čísla. Hlavný redaktor riadi činnosť redakcie a redakčnej rady. Hlavný redaktor určuje program zasadnutia redakčnej rady podľa aktuálnych požiadaviek a návrhov členov redakčnej rady. Hlavný redaktor...